Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Mierzwin - budowa miejsc postojowych na samochody osobowe

Mierzwin - budowa miejsc postojowych na samochody osoboweProjekt pn. „Uzupełnienie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Mierzwinie poprzez budowę miejsc postojowych na samochody osobowe”" został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  Środki pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska-GRYF”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.:„Uzupełnienie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Mierzwinie poprzez budowę miejsc postojowych na samochody osobowe”" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013