Konsultacje – Partnerstwo Ponidzie

17 sierpnia 2021

Drodzy Mieszkańcy!

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa Ponidzie, które tworzą gminy: Imielno, Jędrzejów, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Sobków, Pińczów, Wiślica, Złota oraz Powiat Pińczowski. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje pięciu projektów strategicznych. Są to:

  1. Zielona Energia dla Ponidzia
  2. Budowa zbiorników retencyjnych
  3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
  4. Szlak turystyczny „NIDA”
  5. Ponidziańska Strefa Aktywności Gospodarczej

Wszystkie wymienione projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby nie jednej, a kilku społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. Poniżej znajdą Państwo:

  • formularz, za pośrednictwem którego można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do propozycji projektów strategicznych,
  • kartę działania, która służy do zgłoszenia nowego pomysłu na działanie projektowe lub nowego projektu partnerskiego.

Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje projektów zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.

Więcej informacji na temat wypracowanych projektów znajdą Państwo w opracowanej prezentacji oraz w opublikowanych rozdziałach strategii terytorialnej Partnerstwa zamieszczone w linkach poniżej.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu!

Prezentacja zawierająca wizję, misję, cele i propozycje projektów partnerskich

Formularz zgłaszania uwag i opinii do propozycji projektów partnerskich

Karta działania zgłaszanego do strategii terytorialnej Partnerstwa

Klauzula informacyjna

 

Formularz

karta działania

prezentacja strategii terytorialnej do konsultacji

strategia terytorialna

 

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15