e-świętokrzyskie RIIJST

22 czerwca 2020

Projekt „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Założenia projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwią samorządom pełną realizację zadań wynikających z tej ustawy.

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie organizacji pracy w urzędzie oraz utworzenie systemu elektronicznej administracji, która zapewni mieszkańcom dostęp do usług administracji samorządowej za pomocą narzędzi informatycznych. W ramach projektu Gmina Imielno zyska:

  • 5 nowych, w pełni wyposażonych stacji roboczych  wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym,
  • serwer do Elektronicznego Obiegu Dokumentów  i programów dziedzinowych, system nowoczesnego Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą,
  • wdrożone zostanie także nowe oprogramowanie dziedzinowe (w tym m.in. programy: Finanse i Księgowość, Budżet, Kasa, Faktury, Środki trwałe, Kadry i Płace itp. ) Programy będą powiązane w spójną całość i zapewnią wymianę danych z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.

Działania te mają na celu zwiększenie wydajności i efektywności pracy urzędników oraz wzrost zadowolenia klientów urzędu, którzy będą mogli liczyć na szybsze załatwianie spraw.

Całkowity koszt realizowanego projektu wynosi 38 994 068 zł, zaś koszt projektu dla Gminy Imielno  to kwota w wysokości 218 258,87 zł. Wkład własny Gminy Imielno wynosi 31 785,27 zł (koszty kwalifikowane) oraz 6 357,05 (koszy niekwalifikowane). Realizacja projektu obejmuje lata
2010 -2012.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE:

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15