Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Budowa sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Imielno poprzez budowę sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Imielno poprzez budowę sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”

typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiotem operacji jest wykonanie sieci wodociągowych:  Imielno –Wygoda i Dzierszyn-Karczunek o łącznej długości 9,4 km  oraz 27 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków