Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno” 
Projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno” polegający na wykonaniu 601 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków realizowany jest przez Gminę Imielno w latach 2012-2014 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  Działanie 3.3.  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Europa inwestująca w obszary wiejskie