Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • ŚODR - dyżury w Gminie Imielno

  (16-01-2020)  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jędrzejowie

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
  PZD Jędrzejów, ul Armii Krajowej 9, p. 208-209; tel.: (41) 3861273,

  Informuje,

  że w poniedziałki (I,III tydzień miesiąca) w UG Imielno, dyżur pełni Monika Kaśkiewicz, pracownik ŚODR Modliszewice - PZDR Jędrzejów. Podczas dyżuru można skorzystać z :

  • fachowego doradztwa w zakresie: 
    - nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej, 
    - zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach, 
    - ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska, 
    - prowadzenia inwestycji w rolnictwie,  unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich lub zakup maszyn rolniczych, 
     - kredytowania preferencyjnego, opracowywania wniosków i planów przedsięwzięć gospodarczych (do działań z PROW 2014-2020), 

     - działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich,