Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Szacowanie szkód spowodowanych suszą

  (06-08-2019)

  W związku z prowadzonym monitoringiem suszy  i zgodnie z ósmym okresem raportowania  opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na terenie Gminy Imielno wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza. Wobec powyższego Gminna Komisja przystąpi do szacowania strat w uprawach rolnych.

  Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są do pobrania w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Imielnie oraz na stronie internetowej:http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=771&x=9&y=5

   Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędu Gminy w Imielnie do dnia 21 sierpnia 2019 r. 

   

  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

   Do wniosku należy dołączyć: 

  1.     Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji
  o powierzchni gospodarstwa rolnego.

  2.     Kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

  3.     Załącznik do wniosku o oszacowanie  szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie – informacja o przetwarzanych danych.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu oraz pod numerem telefonu 041 38 51 210  w. 43

  Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polu.

                                                             Wójt Gminy Imielno

  (-) Zbigniew Huk