Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Nabór wniosków -paliwo rolnicze

  (01-08-2019)

  Urząd Gminy w Imielnie informuje, że w terminie:
  od 1 sierpnia do 2 września 2019r. można składać wnioski
  o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

   Do wniosku należy dołączyć:

  1.     faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie:
  od 01 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

  2.     zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego – jeśli dotyczy i nie było składane wraz z wnioskiem w miesiącu lutym

  Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy
  w Imielnie, w pok.12 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu,
  lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Imielnie,
  ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno.

  Rolników składających wnioski osobiście w Urzędzie Gminy prosimy o zabranie ze sobą nakazu płatniczego podatku rolnego oraz umów dzierżawy (do wglądu) celem sprawnej weryfikacji wniosku.

  Rolnicy zamierzający wypełnić wniosek w Urzędzie winni ponadto zabrać ze sobą: dowód osobisty, numer konta bankowego.

   Wójt Gminy Imielno

  (-) Zbigniew Huk