Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Usuwanie azbestu

  (24-07-2019)

   

  USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  Właściciele nieruchomości zainteresowani bezpłatnym demontażem i usunięciem wyrobów zawierających azbest z powierzchni dachowych (pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) proszeni są o składanie stosownych wniosków (Wniosek o dofinansowanie zadania związanego z  unieszkodliwianiem  odpadów zawierających azbest).

  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Imielnie, pok.  nr 12.   O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w 2019 r. decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu.

  Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Imielnie,   bądź ze strony internetowej http://www.bip.imielno.akcessnet.netzakładka Prawo lokalne - Ochrona Środowiska – Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

  Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, nr tel. 41 3851210 wew. 43 bądź osobiście w Urzędzie Gminy  w Imielnie pok. nr 12.

  Wójt Gminy

  Zbigniew Huk