Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Uzupełniający nabór ankiet OZE

  (10-10-2018)

  Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Imielno zainteresowanych udziałem  w projekcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych o możliwości  składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego.

  Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygnacji z udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników projektu. Nabór ankiet prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania listy – Zestawienia instalacji. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia ankiet.

  Deklaracje wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno. Druki deklaracji, zestawienie wolnych instalacji oraz Regulamin uzupełniającego naboru dostępne są na stronie internetowej  http://www.bip.imielno.akcessnet.net zakładka Prawo lokalne – Odnawialne Źródła Energii oraz w pokoju nr 12 (I piętro) w Urzędzie Gminy Imielno. Więcej informacji na temat naboru udziela Włodzimierz Węglowski, pokój nr 12, tel. 41 3851210 wew. 43.

                                                                                                                                                                           

  Imielno, 10.10.2018r.                                                                   

   

   Wójt Gminy Imielno

                                                                                                                                           Zbigniew Huk