Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Usuwanie azbestu

  (30-03-2018)

  USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  Właściciele nieruchomości zainteresowani bezpłatnym demontażem i usunięciem wyrobów zawierających azbest z powierzchni dachowych (pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) proszeni są o składanie stosownych wniosków (Wniosek o dofinansowanie zadania związanego z  unieszkodliwianiem  odpadów zawierających azbest). 

  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Imielnie, pok. nr 12. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w 2018 r. decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu. 

  Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Imielnie,   bądź ze strony http://www.bip.imielno.akcessnet.netzakładka Prawo lokalne - Ochrona Środowiska – Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

  Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, nr tel. 41 3851210 wew. 43 bądź osobiście w Urzędzie Gminy  w Imielnie pok. nr 12. 

   

  Wójt Gminy

  Zbigniew Huk