Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Spotkanie ŚRLGD

  (07-03-2018)

  ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

   

  Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej
  Lokalnej Grupy Działania zaprasza na doroczne spotkanie
  informacyjno- konsultacyjne dotyczące budowania relacji

  z przedstawicielami społeczności lokalnej, ustanowienie stałych kanałów komunikowania z przedstawicielami społeczności lokalnej.

   

  Na spotkaniu zostanie również poruszona kwestia przyszłych konkursów na pozyskanie środków do realizacji projektów.

   

  Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych – m.in. mieszkańców gminy, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST.

                                                                                                                

  Miejsce i termin:

   

  13 marca 2017 roku, od godz. 14.00

   

  Urząd Gminy Imielno

  Ul. Cmentarna 7

  28-113 Imielno

  Z poważaniem

  Biuro Świętokrzyskiej Rybackiej LGD