Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Aktualności

 • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ŚRLGD

  (13-10-2017)

  Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej
  Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie
  z zakresu działania komunikacyjnego: Budowanie relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej/ ustanowienie stałych kanałów komunikowania z przedstawicielami społeczności lokalnej.
  Na spotkaniu zostaną omówione również cele
  oraz działalność naszego stowarzyszenia.

   

  Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych – m.in. mieszkańców gminy, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST.

                                                                                                                

  Miejsce i termin:

   

  17 październik 2017 roku, od godz. 14.00

   

  Urząd Gminy Imielno
  ul. Cmentarna 7

   28-313 Imielno

   

                                          Z poważaniem

  Biuro Świętokrzyskiej Rybackiej LGD